Blog

Kako biti dobar kolega na poslu

Kako biti dobar kolega na poslu

Kada se zaposlite, Vaša pozicija u kompaniji donosi Vam jednu novu ulogu koju do tada niste imali, a to je – uloga kolege na poslu. Ta uloga nosi sa sobom obaveze i odgovornosti, ali takođe i neke mogućnosti i prava.

Poštovanje pravila ponašanja na poslu spada u radnu etiku i utiče na Vaš poslovni ugled i reputaciju, ali i na Vaše napredovanje u kompaniji.

Da bi bili dobar kolega potrebno je da imate razvijene komunikacione veštine, kao i da uspostavite dobre međuljudske odnose sa nadređenima, kolegama i saradnicima. To nije uvek lako, a da bi uspeli tome u nastavku ćemo Vam predočiti neke savete:

 

  1. Izbegavajte svađe i konflikte

Na poslu ne možete uvek birati ljude sa kojima ćete da sarađujete. Sa nekim kolegama ćete se od početka odlično razumeti, a sa nekima ćete dobre odnose graditi postepeno.

Religija, poreklo, izgled, godine i status Vaših kolega ne treba da budu razlog predrasuda i međusobnog nerazumevanja. Takođe, razlike u temperamentu, kao i razlike u brzini i sposobnosti obavljanja posla ne treba da budu razlog međusobnih konflikata. Potrudite se da dobro upoznate kolege, njihove kvalitete, ali i slabosti, kako biste znali šta i koliko od njih možete da očekujete na poslu.

I kad postoji međusobno neslaganje, komunikacija na poslovnom nivou je obavezna. Ako imate konkretan problem, ne trošite energiju na raspave i svađe, već se fokusirajte na rešavanje problema. Probleme rešavajte na miran način, bez fizičkog i verbalnog sukoba, odnosno bez ružnih reči, psovki i provokacija.

Ako ste saznali da Vam je plata smanjena ili da niste dobili očekivano unapređenje ili nešto slično, nemojte svoju ljutnju ispoljavati pred kolegama, nego potražite objašnjenje od nadređenog.

Negujte kolegijalne odnose, trudite se da upamtite imena Vaših kolega jer će oni verovatno biti negativni prema Vama, ako ne znate ili grešite njihovo ime. Svoje poštovanje prema starijim kolegama i nadređenima pokažite i tako što ćete ih oslovljavati sa Vi, izuzev ako ste od njih dobili dozvolu da komunikacija bude na ti.

 

Kao dobar kolega, pokažite empatičnost i razumevanje, pružite pomoć kolegama kada imaju previše posla ili nešto ne znaju. Ne ističite samo svoj rad, već čestitajte kolegi kada nešto dobro uradi ili kad dobije unapređenje. Ako kolega nešto uradi za Vas ljubazno mu se zahvalite.

 

  1. Sledite upustva

 

Vaša uloga na poslu je da doprinesete uspehu tima i zato uvek treba da slušate savete i sugestije koje dobijate od nadređenih, kao i od starijih i iskusnijih kolega. Ako ste nešto pogrešno uradili budite korektni i priznajte svoju grešku, nemojte za to da krivite druge kolege. Budite promišljeni i nemojte obećavati ono što ne možete da realizujete, jer će to loše uticati na Vaš poslovni ugled i pokazati da niste pouzdani.

Na vreme uradite Vaše radne zadatke, kako druge kolege ne bi čekale na Vaše rezultate, da bi uradile svoj deo posla. Budite kooperativni i saslušajte mišljenje i predloge kolega i nadređenih jer je takav stav jedino ispravan i doprinosi boljoj atmosferi na poslu i uspešnijem obavljanju radnih zadataka.

Ako Vaš nadređeni koristi svoj status i autoritet da bi se loše ponašao prema zaposlenima, mudro ignorišite njegov negativan stav, ne pokazujte nezadovoljstvo, već radite svoj posao najbolje što možete po njegovim upustvima.

 

  1. Ne bavite se privatnim stvarima

Ako se na poslu interesujete za privatne stvari nadređenih i kolega, stvorićete lošu sliku o sebi. Pošto ste plaćeni da raditi, fokusirajte se na posao, a ne na ogovaranje. Takođe, izbegavajte da na poslu pričate o Vašim ličnim problemima. Privatne razgovore svedite na minimumi i to za vreme pauze.

I u situacijama kada ste nezadovoljni tretmanom nadređenog, budite mu lojalni i pokažite poštovanje. Nikada ne govorite loše o njemu, niti o Vašim kolegama, saradnicima, Vašoj kompaniji i poslu koji radite.

Kompanijske materijale i uređaje (email, telefon i sl.) nemojte koristiti za privatne potrebe i privatnu komunikaciju, sem ako je to nadređeni odobrio.

Izbegavajte emotivne veze i ljubavne afere sa nadređenima i kolegama jer će onda svaki Vaš poslovni uspeh biti loše protumačen od strane zaposlenih.

 

Neka istraživanju su pokazala da osim znanja i veština zaposlenih, sve više se daje na značaju kvaliteta međuljudskih odnosa unutar kompanije. Dobri međuljudski odnosi se neguju, potreban je trud i stpljenje jer se poverenje dugo gradi.

Budite dobar kolega na poslu i pokažite svoju fleksibilnost i razumevanje prema individualnosti ostalih, jer različitosti su ono što bogati tim i čini ga uspešnijim od pojedinca.

Razvijajte odnose saradnje, pokažite poštovanje i uvažavanje prema stavovima nadređenih i saradnika, što će doprineti međusobnim skladnim odnosima, kao i Vašem poslovnom uspehu i ličnom zadovoljstvu.

 

 

Nina Trajković

Regional Manager for Business Process Development